L2 Restaurant & Bar

Bwyd gastro ar lefel arall...

Wedi'i leoli ar yr ail lawr, yma yn yr Arena, mae ein Bwyty a Bar L2 yn lle perffaith i dreulio amser yn bwyta gyda'ch teulu neu'ch ffrindiau cyn y sioe.

Mae ein prydau wedi'u paratoi'n ffres i'w archebu ar y safle gan ddefnyddio'r cynhwysion gorau, a ddarperir yn lleol lle bynnag y bo modd, ac mae ein cogydd bob amser yn awyddus i newid y dewis yn dilyn y tymhorau.

Pan fyddwch chi'n uwchraddio eich tocyn i gynnwys ein profiad Bwyty L2 am ddim ond £20 y pen (ar ben eich tocyn prynu), gallwch:

  • Cyrraedd y Bwyty unrhyw bryd o 5pm gan ddefnyddio mynedfa benodol ar ddrysau'r ganolfan, sydd ar flaen yr adeilad. Bydd ein lluoedd yn eich hebrwng i ardal L2.
  • Mwynhewch y gwasanaeth bwrdd, cychwynnol a phrif gwrs o fwydlen blasus ac amrywiol. Mae amryw o brydau bach a phwdinau demtasiynol ar gael i'w prynu hefyd.
  • Archebwch o amrywiaeth o winoedd coch, gwyn a phefriol a ddewisir o bob cwr o'r byd, neu siampên ar gyfer yr achlysuron arbennig hynny. Mae cwrw a seidr drafft oer, diodydd meddal a photeli ar gael hefyd.
  • Mynediad unigryw i'r Bar L2 yn ystod y brif sioe.
  • Manteisiwch ar wasanaeth ystafell ddillad cyfeillgar

Pan yn uwchraddio, does dim angen gadael y lleoliad, gallwch fynd i mewn i'r brif Arena cyn gynted ag y bydd drysau wedi agor i'r cyhoedd a mwynhau'r sioe!

Archebwch nawr!
Os oes gennych docyn i sioe, ffoniwch ein swyddfa docynnau ar 029 2022 4488 a gofynnwch am ychwanegu'r Profiad L2 Bwyty a Bar.

Ar gyfer y mwyafrif o'n sioeau nos, mae gwasanaeth bwyd rhwng 5yh a 7.30yh. Nid oes angen bwcio bwrdd ar amser penodol pan fyddwch chi'n uwchraddio, ond nodwch y gall y Bwyty fod yn brysur, felly dewch draw yn ddigon cynnar i fwynhau eich profiad bwyta mewn digon o amser cyn i’r sioe ddechrau.

Dewislen
Rydyn ni'n hoff o newid y fwydlen i gynnig prydau a syniadau ffres ar draws y flwyddyn. Cliciwch yma am ddewislen enghreifftiol y gallwch ei ddisgwyl am y sioeau presennol / sydd ar ddod * ...
(* yn amodol ar newid)

Am fwy o fanylion ar uwchraddio eich tocynnau ffoniwch

029 2022 4488

Neu e-bostiwch ein Swyddfa Docynnau: [email protected]

Eisiau gwybod beth sy'n digwydd? Cofrestrwch i glywed oddi wrthym trwy e-bost a hysbysebion ar-lein a chi fydd y cyntaf i glywed am ein sioeau newydd sbon, cystadlaethau â gwobrau unigryw, cyfweliadau artistiaid a mwy!

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd.
Here for a show soon? Ticket upgrades available! Dine in our L2 Restaurant & go straight into main arena when… https://t.co/u9gKfcluxW
We’re seeking new team members to join our bars team on a casual basis, including Bar Supervisors. If you have… https://t.co/yWNFCjSHFA