Cwestiynau Cyffredin

Rydym eisiau i chi gael y profiad gorau gyda ni, felly dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod

Bwyd a Diod Cwestiynau Cyffredin

A allaf ddod â bwyd a diod i mewn i'r lleoliad?

Ni chaniateir i chi ddod a bwyd a diod eich hun i mewn i’r lleoliad. Mae'n arfer cyffredin. Mae gennym amrywiaeth o fwydydd a diodydd y gallwch eu prynu unwaith y tu mewn.

A allaf dalu drwy ddefnyddio cerdyn credyd / debyd yn y mannau gwerthu bwyd a diod?

Gallwch, ond rhaid gwario dros deg punt. Mae yna hefyd beiriant arian ar y safle a gyferbyn â'r lleoliad.

Rydw i wedi uwchraddio fy nhocyn i gynnwys pryd o fwyd yn y bwyty. A oes angen i mi archebu bwrdd?

Nag oes. Peidiwch â phoeni os ydych wedi uwchraddio eich tocyn, rydym yn gwybod eich bod yn dod. Cyrhaeddwch ddrysau'r Arena o 5yh a bydd stiward yn eich cyfeirio at y lle cywir.

Swyddi Cwestiynau Cyffredin

Byddwn wrth fy modd yn gweithio gyda chi yn yr Arena. Sut ydw i’n cael manylion pellach?

Byddem wrth ein bodd i’ch croeso! Edrychwch ar ein tudalen swyddi gwag i weld beth sydd ar gael.

Eisiau gwybod beth sy'n digwydd? Cofrestrwch i glywed oddi wrthym trwy e-bost a hysbysebion ar-lein a chi fydd y cyntaf i glywed am ein sioeau newydd sbon, cystadlaethau â gwobrau unigryw, cyfweliadau artistiaid a mwy!

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd.